Skjervumsbråten

Verifisert medlem av Inn på Tunet

Om gården vår

 • Beliggenhet – sentralt, nær der folk bor og lett fremkommelighet
 • Fin størrelse på gården, småbruk på 34 da, aktivitetsområdene blir lett tilgjengelige. 
 • Nærhet til skogsområder og vann.
 • Egnede bygninger og oppholdsrom, spiserom/aktivitetsrom
 • Toalett og garderobe
 • Grillhus, Lavvo, bålhus med utendørs bakerovn.
 • Dyr som egner seg i IPT-sammenheng: afrikanske dverggeiter, lamaer, alpakkaer, høner, påfugler og hund.
 • Enkelt å ha oversikt, meget godt skiltet så det er enkelt å finne fram.
 • Mulighet til mange forskjellige aktiviteter og individuell oppfølging av deltagerne.

Om oss:

Kjersti Flovild og Einar Opheim er eiere og IPT ledere på Skjervumsbråten. Vi har drevet med tilbud til barn og unge siden 2005 og har vært en godkjent IPT gård siden ordningen startet vià Matmerk i 2012 (nå Stiftelsen Norsk Mat). Vi har lang erfaring med alternativ skole, avlastningstilbud og aktiviteter for barn og unge.

Vi er også med i samvirke Gårdsopplevelser, og har som medeier der fått offentlige midler fra Bufdir som gjør at vi kan tilby et gratis tilbud for barn og unge, hjemmehørende i Lunner kommune, fra 10-16 år.

 

Aktiviteter vi kan tilby

I et tilbud på Skjervumsbråten står disse 3 M’ene sentralt:

Mestring ved brukermedvirkning. Møte den enkelte «der de er»; personsentrert omsorg. Tilpassede oppgaver utfra forutsetninger fysisk og psykisk

Muligheter til individuell utvikling, utvide nettverket og sosial kontakt.

Mening – meningsfylte oppgaver for den enkelte og for gruppa tilpasset ut fra sitt ståsted.

Få gode opplevelser og glede seg til neste gang

 • Måltider er viktig og den sosiale delen ved samling rundt måltidet, måltidene kan også inntas rundt langbordet i «kunstnerbua»
 • Under måltidet blir det ofte mange gode samtaler, humor er viktig i alle sammenhenger.

Deltakerne får ta del i alle de mulighetene vi har på Skjervumsbråten.

 • Det er mye god terapi i samvær med dyra.
 • Vi har ellers mange fasiliteter som brukes i opplegget, som grillhuset, lavvo og bålhus med utendørs bakerovn.

Vi bruker årshjulet i forbindelse med aktiviteter, og dette kan innebære: Bærplukking i hagen med safting og sylting. Dyrking av grønnsaker til eget bruk. Turer i skogen med sanking av materiell til andre aktiviteter. Toving, filting og ullarbeid, for eksempel til dekorasjoner før jul og påske.

Vedarbeid, lettere «skogsarbeid» med rydding på beiter og i skogområdet samtidig som en har kontakt med dyra på beite. Snekring, baking og matlaging med mer. Eiendommen/skogsområdet ligger ned til Jarenvannet hvor vi har flytebrygge som kan brukes utenom hekketiden, da det er fuglereservat på eiendommen med et rikt fugleliv, kanoer og robåter. Jarenvannet kan brukes til aktiviteter både sommer og vinter.

Aktivitetene og tempoet blir lagt opp ut fra forutsetningene til hver enkelt slik at alle får en god dag og er fornøyd med egen innsats. Det sosiale samholdet er viktig, og det er rom for både kaffe- og vaffel pauser mat i bålpanna og/eller hygge rundt bålet.

Gårdsinformasjon

Adresse

Horgenmoen 50, 2750 Gran

Fylke

Innlandet

Kommune

Gran