En arena for mestring.

Velkommen til Gårdsopplevelser

Bytoppen Trivselsgård / Foto: Maria Dias Guttormsen

Vi er et samvirkeforetak der bonden er både tjenesteyter og eier.

Skole og oppvekst

Med gården som læringsarena. Enkelte elever trenger å skifte miljø og har behov for en alternativ læringsarena. På gården kan det tilrettelegges etter den enkeltes behov.

Barn og familie

Vi tilbyr gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter. Vi tilbyr også avlastning og berdskapshjem i samarbeid med barnevern. Oppdragsgiver og Inn på tunet- gården fastsetter sammen mål og tiltak for familiene.

Helse og omsorg

Vi har tilbud til mennesker med ulike utfordringer og tjenestene vi tilbyr skal gi mestring, utvikling og trivsel. Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Vi tilbyr også tilrettelagt tilbud for personer med demens og kognitiv svikt. Utvalgte gårder tilbyr også tjenester innen bo og habilitering.

Arbeidstrening

Vi tilbyr arbeidstrening til de som har vanskeligheter med å komme seg ut i arbeid av ulike grunner. I samarbeid med NAV og andre etater blir det utviklet eget opplegg for hvert enkelt menneske.

Akslen Gård

Våre medlemsgårder

Gårdshelger, opplevelsestun og familieaktiviteter. Aktivitetsmulighetene på gården er mange. Oppdragsgiver og Inn på tunet- gård fastsetter sammen mål og tiltak for familiene.
Finn gård