Borgetun Hegge Gård

Verifisert medlem av Inn på Tunet

På Borgetun Hegge Gård tilbyr de et unikt miljø hvor barn og ungdom med ekstra omsorgsbehov kan vokse og trives. Tilnærmingen kombinerer den terapeutiske kraften av gårdsarbeid, nærkontakt med dyr og den beroligende effekten av naturen.

De legger stor vekt på utendørsaktiviteter tilpasset årstidene og bruker effektive modeller som Trygghetssirkelen og Toleransevinduet for å fremme personlig vekst og selvregulering hos de gården hjelper.

OM GÅRDEN
På Borgetun Hegge Gård bringer de sammen en rik blanding av faglig kompetanse og praktisk erfaring for å tilby et omsorgsfullt og støttende miljø for ungdom. Vår tilnærming er bygget på et sterkt fundament av kunnskap og dedikasjon til å hjelpe de som trenger det mest.

På gården bor og jobber Anita som er psykiatrisk sykepleier med en mastergrad i helseledelse. Med over to tiår av erfaring innen miljøterapi og ledelse i rus- og psykiatrifeltet, bringer denne bakgrunnen en dyp forståelse og ekspertise til vår praksis. Dette kompletteres av Vegard som har en variert bakgrunn som kokk og håndverker og med verdifull erfaring fra arbeid som miljøarbeider innen psykiatri. Denne unike kombinasjonen av ferdigheter og personlige erfaringer styrker evnen deres til å forstå og møte de unge på deres nivå.

Visjonen til gården er å skape et miljø der ungdom kan utvikle seg og vokse. De tror på forebygging av utenforskap og rusproblemer gjennom en terapeutisk tilnærming, som bruker gården og naturen som en arena for mestring, utvikling og omsorg. De møter hver ungdom med en tro på at de har noe verdifullt å tilby og tilpasser hverdagens aktiviteter til deres unike behov og ferdighetsnivå.

De er også støttet av et team med bred erfaring innen helsearbeid, inkludert psykiatrisk sykepleie og helsefagarbeid. Dette teamet bringer en vell av kunnskap og engasjement til vårt daglige arbeid med ungdommene.

De ser frem til utvidelsen av gården vår og vi planlegger å utvide teamet med flere dedikerte og faglig sterke medlemmer, som alle deler vår lidenskap for å gjøre en positiv forskjell i ungdommenes liv.

De ser frem til utvidelse av gården innen kort tid.

BO OG HABILITERING

Gårdens Bo og Habilitering-tjeneste er rettet mot barn og ungdom i alderen 10-18 år. Som et godkjent spesialisert fosterhjem skaper de et trygt og omsorgsfullt miljø.

De tilbyr omfattende oppfølgingstjenester, inkludert tilpassede dagtilbud og døgntjenester. Vår integrerte tilnærming kombinerer gårdsarbeid og naturbaserte aktiviteter, noe som skaper meningsfulle og terapeutiske opplevelser.

De er aktivt engasjert i individuelle opplæringsplaner (IOP) og deltar i ansvarsgrupper for å sikre helhetlig omsorg for hver ungdom. De har primærkontakter som følger hver ungdom nøye og de legger stor vekt på direkte kontakt med pårørende.

AVLASTNINGSTJENESTER

Våre avlastningstjenester støtter familier som trenger en pause fra omsorgsansvaret. De tilbyr et trygt og omsorgsfullt miljø for barna, der de kan bo for perioder av ulik varighet. De utnytter gården og naturen for å skape nye opplevelser og mestringssituasjoner og tilbudet er tilpasset hvert barns individuelle behov.

Gården tilbyr døgntjenester og en helhetlig tilnærming for å sikre kontinuerlig og konsekvent omsorg. Det prioriteres et hjemlig og trygt miljø og opprettholder høye standarder for omsorg og støtte.

MODELLER GÅRDEN BRUKER

Toleransevinduet er en nøkkelmodell de bruker på Borgetun Hegge Gård for å forstå og støtte våre barn og ungdommers følelsesmessige og atferdsmessige regulering. Denne modellen illustrerer området hvor en person kan håndtere stress og utfordringer på en sunn måte. Innenfor dette «vinduet» er det mulig for ungdommene å reagere positivt på interaksjoner, lære nye ferdigheter og vokse emosjonelt.

Ved å anerkjenne og tilpasse seg hvert enkelt barns unike toleransevindu, arbeider de for å skape et miljø som fremmer stabilitet og trygghet. Dette gjør det mulig for barna å utforske og utvikle seg på en måte som er tilpasset deres individuelle behov og hjelper dem å håndtere følelser og atferd på en konstruktiv måte.

En annen modell de bruker er Trygghetssirkelen som en sentral modell for å fremme forståelse og styrke relasjoner mellom våre ungdommer og omsorgspersoner. Denne modellen fokuserer på å skape og opprettholde et miljø av trygghet og forutsigbarhet, som er essensielt for emosjonell og atferdsmessig utvikling.

Trygghetssirkelen hjelper dem med å identifisere og respondere på de forskjellige behovene ungdommene har for tilknytning og utforskning. Gjennom denne modellen lærer de å gjenkjenne når et barn trenger støtte og nærhet og når det er klart for å utforske og lære selvstendig, alltid innenfor rammen av en trygg og stabil relasjon.

Ved å anvende Trygghetssirkelen i deres daglige arbeid, fremmer de et miljø hvor barn og ungdom føler seg sett og forstått. Dette skaper grunnlaget for positiv vekst, læring og selvregulering og er en hjørnestein i vår tilnærming til omsorg på Borgetun.

SAMARBEID OG KVALITETSSTANDARDER

Borgetun Hegge Gård er en godkjent «Inn på tunet»-gård via KSL og medlem av Gårdsopplevelser.
 
Videre samarbeider de også med institusjoner, og tilbyr avlastning for barn og ungdom som er på institusjon, noe som gjør tjenester enda mer tilgjengelige for de som trenger dem mest.

Alle som kommer til gården vil få egen kontaktperson og egen tilpasset plan for oppholdet. Gode rutiner, struktur og forutsigbarhet i hverdagen legges stor vekt på.  Trygge, tydelige og omsorgsfulle relasjoner gir trygghet når de er på gården. Alle på gården har taushetsplikt.

Borgetun Hegge gårder en livssyns nøytral bedrift.

«DU ER GOD NOK – ALLE KAN NOE»

 

Gårdsinformasjon

Adresse

Kvamsvegen 3892, 7732 Steinkjer

Fylke

Trøndelag

Kommune

Steinkjer kommune