Akslen Gård

Verifisert medlem av Inn på Tunet

Akslen Gård ligger på Emblem i Ålesund kommune. June Akslen startet med IPT-virksomhet i 2018, og har vært formelt godkjent siden 2019. Virksomheten drives på gården til moren som driver med melkekyr. June er odelsjente og skal med tiden overta gården og driften, samtidig som hun allerede er godt involvert i det daglige arbeidet på gården.

Det er etablert et betydelig hestehold på gården. Gården har ridehall, stallbygning, grillhus, to smådyrhus og «bua», et lite bygg i to etasjer, med verkstedrom i første og oppholdsrom i andre etasje.

Hovedhuset benyttes til diverse kjøkkentjenester og som et alternativ når været er for dårlig til å tilberede mat og spise utendørs.

Ellers har gården et stort skogsområde der det er laget ATV-bane, et skogsområde med gapahuk, klatrenett og naturleker laget av tauverk og treverk hogget i skogen til karuseller, husker og klatring.

Gården er besøksgård for barnefamilier og arrangerer gratis ferie og fritidsaktiviteter, herunder jule- og påskeverksteder samt sommerleirer for barn i samarbeid med IPT, Bufdir og Ålesund kommune. Tilbudene er åpent også for andre kommuner.

Det er etablert tilbud for skoleelever som trenger et ekstra tilbud på dagtid, hvor man kan bruke gården som pedagogisk ressurs.

For tiden blir dette benyttet av 6 elever ved skoler i nærliggende kommuner. I tillegg har gården oppdrag gjennom barnevern i flere kommuner.

Gården har også utviklet et tilbud innenfor psykisk helse og barnevern, samtidig som man har tanker om å etablere tilbud innenfor demens- / eldreomsorgen.

Gården er en arena for aktivitet til unge eller voksne som har behov for arbeidstrening. Læring og mestring i trygge omgivelser med fokus på samarbeid, nærhet til natur, dyr og trygge voksne. Aktivitetene er skreddersydd ut fra forutsetninger og ønsker til den eller de som kommer til gården.

Aktivitetene som tilbys følger i stor grad gårdens årshjul. Foring og stell av dyr, herunder melking, gjerding, enklere vedlikeholdsarbeider, litt snekring, turer i skog og mark, ridning, ATV-cross, matlaging og mye mer. Målene med all aktivitet er å gi brukerne en meningsfylt hverdag og å skape mestringsfølelse gjennom tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte.

For videre utvikling av tilbudene og tilrettelegging for flere brukergrupper, er man i ferd med å sette opp to nye bygninger. Et veksthus, samt «Møteplassen» som er tenkt som et allbruks bygg og som vil fungere som en forlengelse av aktivitetene og produksjonen i veksthuset.

«Møteplassen» vil også ta over rollen til bolighuset.

I tillegg til storfeholdet og hesteholdet består dyrene på gården av en liten hønseflokk, 2 marsvin, 8 små og to større papegøyer, to kaniner og to geiter.

Det er flere ansatte på gården, blant annet datteren Anna, samtidig som at også mor Toril kan stille opp ved behov.

Gårdsinformasjon

Adresse

Østremsveien 41, 6013 Ålesund

Fylke

Møre og Romsdal

Kommune

Ålesund